Din inköpare i Kina

Outsourcing inköp | Import till Sverige från Kina
Anlita oss på BME när du ska köpa hem varor från Kina.

Inköp motsvarar ofta 60-70% av ett företags kostnader så konkreta åtgärder för att sänka inköpskostnader är väldigt värdefulla.


Potentialen kan realiseras genom kostnadsreduktion, men även genom kompetensutveckling av inköpsorganisationen. Detta leder till ökad kundnöjdhet och optimerad organisation och dess processer samt fördjupade leverantörsrelationer med enkel och träffsäker uppföljning. BME arbetar i nära samarbete med sina kunder för att säkerställa detta genomförande. 


Är du intresserad av att köpa varor i Kina?
BME Sweden AB kan agera som din inköpsagent för strategiska inköp i Kina. Vi är baserad i både Sverige och Kina och kan möta kunder och leverantörer i respektive länder. 


Vår expertis är din trygghet
Vi kan både språk , kultur/affärskultur och har ett stort kontaktnät och lång erfarenhet inom inköp i Kina.

Elin Bu

Uppvuxen i Qingdao Kina och kom till Sverige som bordtennisspelare.
Har vunnit SM guld 97, 00. Magister i företagsekonomi med inriktning redovisning, entreprenörskap och företagsorganisation. 

"Jag har jobbat som redovisningsekonom, kontroller samt inköpsansvarig och har stor erfarenhet inom import och export mellan Sverige och Kina tack vare kunskap inom språk och kultur. Jag är flexibelt och kreativ och ser framemot att få ett samarbeta med er! Välkommen att slå mig en signal!"

Inköpsservice | Processen:

Vår arbetsprocess är enkel, tydlig och kundanpassad.

1. BME Sweden tar emot och översätter ritningar och specifikationer.
2. BME Sweden utför en leverantörssökning och ger rekommendationer.
3. BME Sweden förhandlar med leverantörer, sköter orderläggningen och övervakar alla transaktioner.
4. BME Sweden sköter frakt och dokumentation (import och fraktdokumentation).

Fördelarna att välja BME Sweden AB som din inköpsagent:

Som vår uppdragsgivare innebär följande för dig:

  • Du har med ett svenskregistrerat bolag att göra.
  • Du får hjälp att hitta långsiktiga samarbetspartners i Kina.
  • Du får tillgång till vårt breda och väletablerade leverantörsnät inom olika branscher som t.ex textilier, medicinteknik, syntetmaterial, möbler, hushållselektronik, inredning, gymutrustning m.m..
  • Du får full tillgång till alla leverantörsdetaljer.
  • Du kan få hjälp med leverantörssökning, orderhantering, kvalitetskontroll och logistik.
  • Våra utvecklade och utförliga system är kvalitetssäkrade.
  • Vi kontrollerar dina leverantörers uppförandekod (miljö, arbetsförhållanden och säkerhet).
  • Vi har kunskap och erfarenhet av både kultur och språk vilket underlättar hela processen för dig.

Kom i kontakt!