Inköpskonsult

Vi kan via outsourcing agera som er inköpskonsult. Vi kan både språk, kultur/affärskultur
och har ett stort kontaktnät och lång erfarenhet inom inköp i Kina.

Inköpskonsult

Behöver din verksamhet en inköpskonsult?

Vår expertis är er trygghet!
Vi kan både språket, kulturen och framförallt affärskulturen. Vårt stora kontaktnät och långa erfarenhet inom inköp i Kina kan skapa de bästa av förutsättningar för din verksamhet.

Är du intresserad av att köpa varor i Kina?

Är du intresserad av att köpa varor i Kina? BME Sweden AB kan agera som din inköpsagent för strategiska inköp i Kina. Vi är baserad i både Sverige och Kina och kan möta kunder och leverantörer i respektive länder.

Kom i kontakt!